Select Page

OBS De Plantage in Houten maakt leerlingen bewust van vooroordelen

Primair onderwijs

04 DEC 2019

Openbare Daltonschool De Plantage in Houten is partner in het KA229-project Erasmus+ AXEP (A child friendly project against prejudices and xenophobia for European primary schools), met partnerscholen uit Malta, Spanje, Oostenrijk en Estland. Het doel van het project is om kinderen bewust te maken van vooroordelen.

“Voor onze docenten en leerlingen is het een waardevol project”, vertelt Diana Brouwer, directeur obs De Plantage. “Het geeft bijvoorbeeld inzicht in de wijze waarop in het buitenland les wordt gegeven. Door middel van het project Erasmus+ leren we de kinderen bovendien een open houding te hebben naar andere culturen toe. We proberen internationale competenties mee te geven, passend bij deze tijd.”

Uitwisseling in Houten

Basisschoolleerlingen en docenten van scholen uit Malta, Spanje, Oostenrijk en Estland woonden in oktober 2019 lessen bij op De Plantage. De buitenlandse leerlingen werden daarbij gekoppeld aan een Nederlands ‘maatje’. Het thema van het project werd door docenten en leerlingen van groep 1 en 2 van de Plantage uitgebeeld aan de hand van het sprookje ‘Het lelijke eendje’ van Hans Christian Andersenen de leerkrachten van de partnerscholen gingen in gesprek met ouders van leerlingen van De Plantage met een migratieachtergrond.

Brouwer: “Voorafgaand en na afloop van het bezoek aan Nederland is gevraagd aan onze partners en leerlingen om een lijst met verwachtingen over ons land te vullen – de ingevulde lijsten zullen binnenkort worden vergeleken. We hopen dat een heleboel nieuwe indrukken zijn opgedaan, anders dan het traditionele Nederlandse beeld van kaas, molens en klompen.” De basisschoolleerlingen van de scholen uit Malta, Spanje, Oostenrijk en Estland zullen op hun eigen school een presentatie geven over de uitwisseling met de school in Nederland.

De kinderen van De Plantage zullen ook op uitwisseling gaan naar het buitenland. Brouwer: “Een enorme stimulans voor hun Engelse spreekvaardigheid en zelfstandigheid.”

Bron: www.erasmusplus.nl